Światełko w mroku… Hi-Rez & Jimmy Levy…

Światełko w Mroku... Hi-Rez & Jimmy Levy

Światełko w mroku… taka drobna przenośnia a sprawia, że zaczynamy mieć nadzieję. To co dzieje się od prawie dwóch lat sprawia, że czujemy się jak w świecie Orwella. Jesteśmy wystraszeni, zagubieni i nie wiemy, kto w tym wszystkim ma rację.

Strach i niepokój, o nas i naszych bliskich, jest naszym życiem codziennym. A przecież nie chcemy się bać..!!! Chcemy żyć w spokoju i cieszyć się każdym dniem…!!!

Lecz nasze myśli, prasa, telewizja, rządzący sprawiają, że każdy dzień jest pełen niepokoju i co najgorsze myślimy, że to tylko my mamy inne myśli niż cala reszta… a jednak nie jesteśmy sami…!!!

Wyśpiewana prawda…

Jest wielu artystów, którzy przez przekaz zawarty w ich utworach, otwarcie mówią i ubierają w słowa nasze odczucia, które kłębią się w nas samych. Uczucia strachu, beznadziejności i odczucie, że to nie jest nasz świat tylko jakiś sen, który równie szybko minie, jak się pojawił. Już raz przytaczałam jednego z nich – TUTAJ.

Dzisiaj chciałam podzielić się kolejnymi. Chyba nie przypadkiem trafiłam na chłopaków – Hi-Rez & Jimmy Levy, którzy wspólnie zaśpiewali dwie piosenki „Welcome To The Revolution” oraz „This is a War”.

Kanał z utworami znajdziecie na YouTube – pod nazwą „HiRezTV”. Kanał ten ma aż 2 330 000 subskrybentów!!. Więc jest to pocieszenie, że jednak jest „Światełko w mroku”, bo widzimy, ze nie tylko my sami bijemy się ze myślami, które zaprzątają nam głowę i nakręcają spiralę strachu. Mimo, że teksty utworów są smutne, wbrew pozorom dają nadzieję…

Nie komentuję tych utworów. Zostawiam Was z artystami i tym co chcą nam przekazać.Jednocześnie jestem ciekawa Waszych odczuć…

Where there is RISK

There must be CHOICE

Tam gdzie jest RYZYKO

Tam musi być WYBÓR

Hi-Rez & Jimmy Levy – „Welcome To The Revolition”

Utwór opublikowano 11 listopada 2021 i już wyświetlono go 623 025 razy.

We will not comply
With institutions
Sick illusion
No, it won’t be televised
Welcome to the revolution

We will not comply
With institutions
Sick illusion
No, it won’t be televised
Welcome to the revolution

The revolution will not be televised
Government been tellin’ lies
If you’re not with us you better step aside
Being a witness to genocide
Everything is centralized
The food that we consume
And they spraying it all with pesticides

Easy identification
The sheep and the snake
The real and the fake
Givin’ us a reason to pray
I make my own choices
A voice for the voiceless
They are trying to destroy us
Avoiding poison

It is all pointless if you don’t have a goal
If you read the verses
You’ll know who we versing
Government can’t tell you what your worth is
Look deeper than the surface
They don’t even want you to researching
Or asking questions
We are all tested (shh)

Shut your mouth
Then comply, that’s their message
Want you depressed
On prescriptions that mess with your head
Got you stressin’
Suppressing expression

We will not comply
With institutions
Sick illusion
No, it won’t be televised
Welcome to the revolution

We will not comply
With institutions
Sick illusion
No, it won’t be televised
Welcome to the revolution

Keep your money
Would rather have my soul
They want power and control
That’s their number one goal
All my friends turn to foes
Look how easily they fold
Even the Nazis say they were doing what they’re told

Walking down this road, all alone in the cold
But my soul never sold
I’m exposing the clones
God has chosen this role
Although those who oppose
Want me hopeless and broke
Like I’m Noah on the boats

I’m just tryin’ to tell ’em all ’bout the flood
I can feel it in my bones
I can feel it in my blood
Man, I come up out the mud
Only God is my judge
I don’t listen to these politicians
They’re the real thug

Won’t comply with the lies
They disguising as science
They want you complying
The media’s biased
These corporate giants
Are capitalizing on us
By dividing
I’ll keep on fighting

We will not comply
With institutions
Sick illusion
No, it won’t be televised
Welcome to the revolution

They’re trying to dumb us
Don’t want us to make a sound
We gotta get louder now ’cause
It’s a revolution

We will not comply
With institutions
Sick illusion
No, it won’t be televised
Welcome to the revolution

Nie zastosujemy się
Z instytucjami
Chora iluzja
Nie, to nie będzie transmitowane w telewizji
Witamy w rewolucji

Nie zastosujemy się
Z instytucjami
Chora iluzja
Nie, to nie będzie transmitowane w telewizji
Witamy w rewolucji

Rewolucja nie będzie transmitowana w telewizji
Rząd kłamał
Jeśli nie jesteś z nami, lepiej odsuń się na bok
Bycie świadkiem ludobójstwa
Wszystko jest scentralizowane
Jedzenie, które spożywamy
I opryskują to wszystko pestycydami

Łatwa identyfikacja
Owca i wąż
Prawdziwe i fałszywe
Daje nam powód do modlitwy
Dokonuję własnych wyborów
Głos dla bezdźwięcznych
Próbują nas zniszczyć
Unikanie trucizny

To wszystko jest bezcelowe, jeśli nie masz celu
Jeśli czytasz wersety
Dowiesz się, z kim wersujemy
Rząd nie może ci powiedzieć, ile jesteś warty
Spójrz głębiej niż na powierzchnię
Nawet nie chcą, żebyś badał
Lub zadawania pytań
Wszyscy jesteśmy testowani (cii)

Zamknij się
Więc zastosuj się, to jest ich przesłanie
Chcę, żebyś był przygnębiony
O receptach, które mieszają ci w głowie
Stresujesz się
Tłumienie wyrażenia

Nie zastosujemy się
Z instytucjami
Chora iluzja
Nie, to nie będzie transmitowane w telewizji
Witamy w rewolucji

Nie zastosujemy się
Z instytucjami
Chora iluzja
Nie, to nie będzie transmitowane w telewizji
Witamy w rewolucji

Zachować pieniądze
Wolałbym mieć swoją duszę
Chcą władzy i kontroli
To ich cel numer jeden
Wszyscy moi przyjaciele zamieniają się w wrogów
Zobacz, jak łatwo się składają
Nawet naziści mówią, że robili to, co im kazano

Idąc tą drogą całkiem sam na mrozie
Ale moja dusza nigdy się nie sprzedała
Odsłaniam klony
Bóg wybrał tę rolę
Chociaż ci, którzy się sprzeciwiają…
Chcesz mnie beznadziejnego i złamanego
Jakbym był Noah na łodziach

Po prostu próbuję im wszystkim opowiedzieć o powodzi
Czuję to w kościach
Czuję to we krwi
Człowieku, wyszedłem z błota
Tylko Bóg jest moim sędzią
Nie słucham tych polityków
Oni są prawdziwymi bandytami

Nie zastosuje się do kłamstw
Przebierają się za naukę
Chcą, żebyś przestrzegał
Media są stronnicze
Ci korporacyjni giganci
Wykorzystują nas
Dzieląc
Ale będę walczył dalej

Nie zastosujemy się
Z instytucjami
Chora iluzja
Nie, to nie będzie transmitowane w telewizji
Witamy w rewolucji

Próbują nas ogłupić
Nie chcę, żebyśmy wydali dźwięk
Musimy być teraz głośniej, bo
To rewolucja

Nie zastosujemy się
Z instytucjami
Chora iluzja
Nie, to nie będzie transmitowane w telewizji
Witamy w rewolucji

Hi-Rez & Jimmy Levy – This is a War

Natomiast ten utwór został opublikowania w serwisie 07 października 2021 roku, a na chwilę obecną było już 1 172 845 jego wyświetleń.

This is a war on religion
This is a war on the children
They give you the cure with the sickness
This is a war on tradition
This is a war on religion
This is a war on the children
They give you the cure with the sickness
This is a war, this is a war

This is a war that we living through
They never reveal to you that they all slowly been killing you
They don’t tell you what the hell you agreeing to
Sheep in a herd and you don’t know who leading you
Keep on proceeding to follow your mind is hallow while you being coddled

By government swallowing up everything
That media tell you without a question or a problem
All of these sheep being slaughtered
They poison the water, removing the father
Ain’t trusting these doctors, ignoring blue collar
Keep printing the dollar
Brainwashing your sons and your daughters
Ain’t got any honor

If I’m being honest
I just ain’t picking a side
But I’m down to ride for my freedoms
And die for your freedoms and question the government lies
A lot on my mind, and so little time
God I think all of us needing a sign

The devil he hides in ego and pride
They selling the soul but they paying the price
God won’t give you more than you can handle
Government should be dismantled
Every politician got a scandal
Prepare for this war, we going to battle

This is a war on religion
This is a war on the children
They give you the cure with the sickness
This is a war on tradition
This is a war on religion
This is a war on the children
They give you the cure with the sickness
This is a war, this is a war

I’d rather be red pilled and get killed
Than ignorant living, and meet death still
Don’t stand up for something, you falling for nothing
Don’t wait till the world that we know fall ill
This is the revelation of our generation, losing civilization

I’m determinated, just liberate us
With our dedication, fuck the terminator
Fuck your medication, the administration
Cannot alienate us, or exterminate us
I’ll just keep on praying
For your salvation, you are outdated

Society becoming outrageous
Keep your house painted for the first born
The angel of death in the worst form
We being scorned, look out for theirs horns
Remember this isn’t their first war
They coming prepared, so just be aware

They do not wanna hear none of our prayers
This is a war they ain’t playing fair
They feed off ya fear, they want you scared
Death and despair its all in the air
Just beware, you think I care?
The more that you know, the more that it’s clear
This is a war its already here

This is a war on religion
This is a war on the children
They give you the cure with the sickness
This is a war on tradition
This is a war on religion
This is a war on the children
They give you the cure with the sickness
This is a war, this is a war

Home of the slave ’til the crickets make a sound
Where’s the bold and the brave?
We all have to stand our ground
Home of the slave ’til the crickets make a sound
Where’s the bold and the brave?
We all have to stand our ground

This is a war on religion
This is a war on the children
They give you the cure with the sickness
This is a war on tradition
This is a war on religion
This is a war on the children
They give you the cure with the sickness
This is a war, this is a war

To jest wojna z religią
To jest wojna z dziećmi
Dają ci lekarstwo z chorobą
To jest wojna z tradycją
To jest wojna z religią
To jest wojna z dziećmi
Dają ci lekarstwo z chorobą
To jest wojna, to jest wojna

To jest wojna, przez którą żyjemy
Nigdy nie ujawniają ci, że wszyscy powoli cię zabijają
Nie mówią ci, na co się do diabła zgadzasz
Owce w stadzie i nie wiesz kto cię prowadzi
Kontynuuj podążanie za swoim umysłem, gdy jesteś rozpieszczany

Rząd połknął wszystko
Te media mówią Ci bez pytania i problemu
Wszystkie te owce zostały zabite
Zatruwają wodę, usuwając ojca
Nie ufam tym lekarzom, ignorując pracowników fizycznych
Kontynuują drukowanie dolara
Pranie mózgu synów i córek
Nie mam zaszczytu

Jeśli mam być szczery
Po prostu nie wybieram strony
Ale jestem gotowy do jazdy dla mojej wolności
I umieraj za swoje wolności i kwestionuj kłamstwa rządu
Dużo w głowie, a tak mało czasu
Boże, myślę, że wszyscy potrzebujemy znaku

Diabeł, który ukrywa w ego i dumie
Sprzedają duszę, ale płacą cenę
Bóg nie da ci więcej, niż możesz znieść
Rząd powinien zostać zdemontowany
Każdy polityk dostał skandal
Przygotuj się na tę wojnę, idziemy do bitwy

To jest wojna z religią
To jest wojna z dziećmi
Dają ci lekarstwo z chorobą
To jest wojna z tradycją
To jest wojna z religią
To jest wojna z dziećmi
Dają ci lekarstwo z chorobą
To jest wojna, to jest wojna

Wolałbym mieć czerwone pigułki i zostać zabitym
Niż ignoranckie życie i wciąż spotykają śmierć
Nie wstawiaj się za czymś, spadasz na nic
Nie czekaj, aż świat, który znamy, zachoruje
To jest objawienie naszego pokolenia, tracącego cywilizację

Jestem zdeterminowany, po prostu nas wyzwól
Z naszą dedykacją, pieprzyć terminatora
Pieprzyć swoje leki, administrację
Nie może nas zrazić ani eksterminować
Po prostu będę się modlić
Dla twojego zbawienia jesteś przestarzały

Społeczeństwo staje się oburzające
Maluj swój dom dla pierworodnych
Anioł śmierci w najgorszej postaci
Pogardzani, uważajcie na ich rogi
Pamiętaj, to nie jest ich pierwsza wojna
Nadchodzą przygotowani, więc bądź świadomy

Nie chcą słyszeć żadnej z naszych modlitw
To jest wojna, której nie grają fair
Karmią się twoim strachem, chcą cię przestraszyć
Śmierć i rozpacz to wszystko w powietrzu
Tylko uważaj, myślisz, że mnie to obchodzi?
Im więcej wiesz, tym bardziej to jasne
To jest wojna, już tu jest

To jest wojna z religią
To jest wojna z dziećmi
Dają ci lekarstwo z chorobą
To jest wojna z tradycją
To jest wojna z religią
To jest wojna z dziećmi
Dają ci lekarstwo z chorobą
To jest wojna, to jest wojna

Dom niewolnika, dopóki świerszcze nie wydadzą dźwięku
Gdzie są odważni i odważni?
Wszyscy musimy stać po naszej stronie
Dom niewolnika, dopóki świerszcze nie wydadzą dźwięku
Gdzie są odważni i odważni?
Wszyscy musimy stać po naszej stronie

To jest wojna z religią
To jest wojna z dziećmi
Dają ci lekarstwo z chorobą
To jest wojna z tradycją
To jest wojna z religią
To jest wojna z dziećmi
Dają ci lekarstwo z chorobą
To jest wojna, to jest wojna

W celu wyjaśnienia, tłumaczenia testów, które znalazłam w internecie, zrobiłam przy współpracy z wujkiem Google..:)

Zapraszam do podzielenia się komentarzem ...:))

Skip to content